Anasayfa > Çevre  >  Kocaeli, Küresel Çevre Fonu’ndan Pilot Şehir Seçildi

Kocaeli, Küresel Çevre Fonu’ndan Pilot Şehir SeçildiÇevreci belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projeleriyle dikkat çekiyor. Bu çerçevede, Kocaeli şehri, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülmesi planlanan “Kirliliğe Karşı Sıfır Atığa Geçiş Girişimi Projesi”nde pilot bölge seçildi.

Sıfır Atık Vizyonuna Destek:

Bu projeyle Kocaeli, sıfır atık vizyonunu destekleyecek olan entegre planlama ve programlamanın teşvik edilmesi amacıyla Sierra Leone, Tunus, Çin ve Uruguay’dan diğer pilot şehirlerle birlikte yer aldı. Proje, gelişmekte olan ekonomiler ve en az gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir üretim ve tüketimi teşvik ederek, yeşil ve döngüsel ekonomi ilkelerine dayalı sıfır atık vizyonunu desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin paydaşları arasında Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Kocaeli Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşları bulunuyor.

Projede Önemli Hedefler:

Projenin hedefleri arasında sıfır atık kentine geçişin finansal zorluklarını ele almak, sürdürülebilir yatırımı ve maliyet geri kazanımını teşvik etmek, zararlı kimyasalları ortadan kaldırmak ve bilgi birikimini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak gibi alt hedefler yer alıyor.

Beş Ana Bileşen:

Projenin ana bileşenleri beş başlık altında toplanıyor:

  1. Entegre Planlama ve Programlama: Sıfır atık şehirlerine yönelik kentsel atık yönetiminin entegre planlamasını teşvik etmek.
  2. Finansman Araçları: Sıfır atık kentine geçişin finansal zorluklarını ele almak için farklı finansal ve yasal araçları araştırmak.
  3. Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim: Sürdürülebilir üretimi ve tüketimi artırmak için zararlı kimyasalları ortadan kaldırmak, eko-tasarımı teşvik etmek ve malzemelerin döngüselliği için ekosistem inşa etmek.
  4. Eğitim, Öğretim, Savunuculuk ve Resmileştirme: Bilgi ve birikimi toplumun bütünü yaklaşımıyla erişilebilir hale getirmek ve sıfır atığa yönelik farkındalığı artırmak.
  5. Küresel Bileşen: Projenin küresel ölçekte koordinasyon, iletişim, öğrenme ve bilgi yönetimi işlevini yerine getirmek.

Proje Hazırlık Aşamasında:

2025 yılında başlayacak projenin 5 yıl sürmesi öngörülüyor. Proje, hazırlık aşamasında olup, Kocaeli’de yapılması planlanan faaliyetler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak belirlenerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirildi.

14-17 Nisan 2024 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Çalıştay ve Döngüsel Ekonomi Forumu’na katılım sağlandı. Bu etkinlikte küresel ortaklık ağının kurulmasına yönelik çalışmalar yapıldı ve sıfır atık şehirlerini inşa etme konusundaki deneyimler paylaşıldı.


Sıradaki Habere Kaydır