GTÜ’nün, AB Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı


Gebze Teknik Üniversitesi'nin yürütücü kuruluş olduğu "Vahşi Katı Atık Depolama Sahalarını İyileştirerek Çevre ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmak için Akıllı Karar Sistemleri (Smart Decision Tools for Reducing Hazards to Our Environment and Water Resources by Rehabilitating Open Dumps)" başlıklı AB projesi 71 başvuru arasından desteklenmeye hak kazandı.


GTÜ proje ekibi İnşaat ve Çevre Mühendisliği bölümlerinden Prof. Dr.  Selçuk TOPRAK (Proje Yürütücüsü), Prof. Dr. Banu ÇETİN, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BALÇIK CANBOLAT ve Araş. Gör. Oğuz DAL’dan oluşuyor. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) 2020 Yılı Teklif Çağrısı Dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Projeleri (KA226-VET) başvuru sonuçlarına göre SMARTEnvi kısa adlı bu proje, sunulan 71 proje içerisinden seçilen 11 proje arasına girmeyi başardı. Projede Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya’dan üniversite, belediye ve özel firmaları temsil eden 9 ayrı paydaş yer alıyor. Bunlar: Gebze Teknik Üniversitesi (Yürütücü), Pamukkale Üniversitesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Training 2000 (İtalya), Fano Büyükşehir Belediyesi (İtalya), Silesian University of Technology (Polonya), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaristan), Research and Development Biointech (Bulgaristan), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti (Romania). İlaveten proje içerisinde yer alan sosyal ortaklar ise: Gebze İnşaat Mühendisleri Odası, Denizli Çevre Mühendisleri Odası, Network of Municipalities in the Apennine Mountains (İtalya), ECO Knowledge GT (Bulgaristan), Research Organization and Manufacture of Bioproducts (Bulgaristan) ve Polish Society of Circular Economy (Polonya) oldu.

Bu uluslararası proje ülkemizde, Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve dünyada önemli bir sorun teşkil eden, mühendislik görmeden yapılarak halen kullanılan veya terk edilmiş katı atık depolama sahalarının iyileştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlayacaktır. Bu katı atık sahaları ciddi çevresel bir sorun teşkil etmekte ve çok değerli su kaynaklarını da tehlikeye sokmaktadır. Bu problemleri tespit eden ve ihtiyacı belirleyen paydaşlar çözüm üretmek amacıyla bir araya gelerek bu projeyi oluşturdular. Projenin çıktıları olan yeni geliştirilecek akıllı karar sistemleri, yeterlilik araçları, çok dilli e-öğrenme platformu, öğrenme modülleri ve akıllı rehberlik el kitabı, sürdürülebilirlikle ve konuyla ilgili çeşitli sektörlerde çözümlere ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Proje’nin yaygın etkisinden dolayı projenin faaliyet süresi içerisinde ve sonrasında pek çok dış paydaşla da yoğun etkileşim beklenmektedir.


Sıradaki Habere Kaydır