Okullarda Ortak Yazılı Sınav heyecanı!

Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği, il zümreleri toplantı planlaması ve yapılacak ortak sınavlarla ilgili bilgilendirme toplantısı İl Millî Eğitim Müdürü Ömer AKMANŞEN başkanlığında il yöneticilerinin katılımıyla Kocaeli’de yapıldı.

ORTAK YAZILI SINAVLAR YAPILACAK

Öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı bakanlık tarafından duyurulurken, Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıfların “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak düzenleme kararı aldı. Bu doğrultuda ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek. İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağı İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilerek açıklanacak. Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE ORTAK SINAV YAPILMAYACAK

Yazılı sınavların “Konu Kazanım Soru Dağılım Tabloları” eğitim öğretim yılı başında il zümreleri tarafından hazırlanarak ilan edilecek. Okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavları ortak yazılı olarak yapılacak. Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılacak. Okullarda süreç odaklı değerlendirme ön plana alınacak.Eğitimdeki gelişmeler sürekli izlenecek.İlkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek. Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilercek. Her dersten dönemde iki sınav yapılacak. Haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilecek.

OKULLARDA SINAV HAFTASI UYGULAMASI YAPILACAK

Okullarda sınavlar;  1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası,

1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası, 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası, 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası, aralığında yapılacak. Sınav tarihleri, öğretim yılı başında okullar tarafından e-okuldan ilan edilecek. Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edecek. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespit edilmesi için sınav analizleri yapılacak.Sınavlarda soru dağılımları “Konu Soru Dağılım Tablosuna” göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve/veya okul sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanacak. Soru sayıları ve kazanımlar öğrencilerle paylaşılacak.

DİL SINAVLARI UYGULAMALI OLARAK YAPILACAK

Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik özel olarak geliştirilen ölçme araçları kullanılacaktır.