Sayfa Seç

Akyüz’den ’Esnek Çalışma’ uyarısı!

Akyüz’den ’Esnek Çalışma’ uyarısı!
reklâm

Yazar hakkında

Torba Kanunun  3 Kasım 2020 tarihinden itibaren  TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandığını belirten Akyüz, kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, işçi konfederasyonlarının ve sendikaların tüm tepki ve itirazlarına karşın yasalaştırılmak istendiğini, çalışma hayatında Covit-19 salgının yol açtığı sorunlar ortadayken ve İzmir’de deprem sonrası kurtarma çalışmaları henüz sürerken, bu düzenlemelerde ısrar edilmesini yeni bir felaket fırsatçılığı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

NİYET EMEKÇİLERİN TEMEL HAKLARININ GASP EDİLMESİDİR

1999 Depremi’nden hemen sonra çıkarılan “Mezarda emeklilik” düzenlemesi gibi, son Torba Kanun ile salgın ve deprem gündemi içerisinde çalışma hayatında köklü değişiklikler yapılmak istendiğini öne süren Akyüz, “Bu nitelikte bir düzenlemede sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmemesi ve sendikaların görüşünün alınmamış olması, Torba Kanun ile gerçek niyetin istihdamın arttırılması değil emekçilerin temel haklarının gasp edilmesi olduğunu göstermektedir. Yangından mal kaçırırcasına çıkarılmak istenen bu düzenleme ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmasının önündeki engeller kaldırılacaktır. Ücretli istihdamının dörtte birinden fazlasını oluşturan bu kesimlerin, kıdem ve ihbar tazminatı hakları ellerinden alınacaktır. İşe iade davası açma yolları kapanacak ve güvencesiz istihdam yaygınlaşacaktır. Belli yaş grubuna yönelik bu düzenleme ile çalışma hayatında büyük bir ayrımcılık yapılmış ve Anayasa’ya aykırı hareket edilmiş olacaktır.” Dedi.

25 YAŞ ALTI GENÇLERİN EMEKLİLİK HAKKI ÖTELENECEKTİR

Torba Kanun ile esnek çalışma biçimlerinden kısmi zamanlı çalışmanın da teşvik edilmek istendiğini, kısmi zamanlı çalışmanın yaygınlaşması ile emekçilerin bir bölümünün gelir kaybına uğrayacakları, emeklilik hakkını kazanmalarının daha da zorlaşacağını ve iş güvencelerinin zayıflayacağını belirten Başkan Akyüz, “Yine kanunda yer alan bir başka düzenleme ile ayda 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin emeklilik hakkı ötelenecektir. Ayrıca kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere af getirilmekte ve üstüne istihdamını kayıt içine aldıklarında teşvik verilmektedir. İşçi sınıfının temel haklarını ortadan kaldıran düzenlemeler, sendikal örgütlenmeyi de olumsuz etkileyecek, emekçileri örgütsüzleştirerek ve bölerek yeni hak gasplarına karşı daha da güçsüz hale getirecektir.” Dedi.

TORBA KANUNUN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Torba Kanun ile yıllardır hükümetlerin ve işverenlerin hedefinde olan kıdem tazminatı hakkında önemli bir gedik açılacağını ve sendikaların kırmızı çizgisinin geçileceğini de sözlerine ekleyen Akyüz, “ Bu gerçekten hareketle işçi konfederasyonlarımız düzenlemeye ilişkin ortak bir tavır geliştirmişler, esnekleşme ve güvencesizleşme getiren düzenlemelere karşı durarak bir basın açıklaması yayınlamışlardır. Sosyal medyada sendikalar ve emekçiler, Türk-İş’in çağrısı doğrultusunda haklarına sahip çıkarak seslerini birleştirmişlerdir. Emeğin ortak tepkisi ve sesine kulak verilmesini, Torba Kanun’un ilgili maddelerinin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. İşçilerin adil ve yeterli bir ücret alabilecekleri, güvenceli ve kurallı bir çalışma düzeni istiyoruz. Geleceğimizle ve ekmeğimizle oynanmasına izin vermeyeceğiz” Dedi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Videolar

Yükleniyor...

Son Yorumlar