İSU’yla geleceğimizi kazanıyoruz!

Gazete Gebze olarak İSU’nun başarılı genel müdürü Ali Sağlık’la makamında son derece keyif veren bir söyleşi gerçekleştirdik.

İSU’yla geleceğimizi kazanıyoruz!
15 Mart 2018 Perşembe 09:55

Kocaeli’nin  2100 yılına kadar su ihtiyacını garanti aldıklarını söyleyen genel müdür Sağlık, %70’lere olan kayıp su oranı %30’lara düşürüldüğünü, gerçekleştirdiğimiz devasa yatırımların tümünü kendi öz kaynakları ile gerçekleştirdiklerini ve borçsuz biçimde tüm yatırımları gerçekleştirdiklerini bu yönüyle de İSU”nun “kendi kendine yeten bir kurum” olarak öne çıktığını belirtti. Gebze’de ki yatırım ve çalışmalardan da bahseden Sağlık, Gebze ilçemizde 2004 ten bugüne kadar yaptığımız altyapı çalışmalarında yaklaşık 260 Milyon TL’lik yatırım Gebze İlçesine yapıldığını da sözlerine ekledi. şte o çarpıcı röportaj;

Sayın başkan; Nasıl bir İSU devraldınız? Şu an kurum hangi noktada? Hizmetlerden bahseder misiniz?

İSU 3.505 km2 alan içerisinde 779.446 aboneye 7 gün 24 saat hizmet veren bir kurumdur. Kocaeli genelinde 8.759 km içme suyu, 5.534 km kanalizasyon ve 515 km yağmursuyu hattını işletmektedir. Kocaeli’nin muhtelif yerlerinde yer alan 22 adet atık su arıtma tesisi, 13 adet içme suyu arıtma tesisi, 604 adet içme suyu deposu, 197 adet içme suyu terfi merkezi, 53 adet atık su terfi merkezi ve 12 adet yağmur suyu terfi merkezi sahada kesintisiz biçimde görev yapmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin ortaya koyduğu vizyona yönelik olarak yıllar içerisinde kentin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen birçok büyük proje sayesinde Kocaeli bugün “yaşanılabilir model bir kent” haline gelmiştir. Bugün Kocaeli’nin 2100 yılına kadar olan su ihtiyacı garanti altına alınmıştır. Kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla %70’lere olan kayıp su oranı %30’lara düşürülmüş, yeni su kaynakları devreye alınarak kaynak çeşitlendirmesi yapılmış ve atık suyun geri kazanımı ve tekrar kullanımı sayesinde içme suyu üzerindeki tüketim baskısı azaltılmıştır. Yapılan kaynak çeşitlendirmesi kapsamında Sapanca Gölü Yuvacık Barajı Arası Terfi Sistemi devreye alınarak Sapanca Gölü yedek baraj haline getirilmiş, Namazgah Barajı inşa edilmiş, derin su kuyuları açılarak ihtiyaç halinde kullanıma hazır biçimde muhafaza edilir hale getirilmiştir. Ayrıca %100 İSU tasarımı olarak inşa edilen İSU Tip içme suyu arıtma tesisleri sayesinde birçok mahalli kaynak da kullanılabilir hale getirilmiş ve yüksek kaliteli içme suyu şehre kazandırılmıştır. İzmit Körfezi’ne arıtılmamış atık suların girişinin engellenmesi suretiyle Körfez’in temizlenmesi ve eski mavi günlerine geri dönmesi sağlanmıştır. İSU olarak 2017 yılını 785 Milyon TL bütçe gerçekleşmesi ile tamamlamış bulunmaktayız. 2018 yılı için öngördüğümüz gider bütçesi ise 1 Milyar TL’nin üzerindedir. Bütçemizin üçte biri yatırımlarımız için ayrılmış bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz devasa yatırımların tümünü kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirmekteyiz. Bugünü kurtaracağız derken geleceğimizi ipotek altına almıyoruz ve borçsuz biçimde tüm yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yönüyle de İSU “kendi kendine yeten bir kurum” olarak öne çıkmaktadır. Kendi kendimize yetebilmemiz noktasında büyük öneme sahip olan ve aynı zamanda ülke ekonomisi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından değerli olan müstesna yatırımlarımızı ise yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirmekteyiz. Sahip olduğumuz hidrolik, güneş ve biyokütle enerjilerini değerlendirerek aktif hale getirmekte ve yaptığımız işin doğası gereği olarak yüksek miktarlarda ihtiyaç duyduğumuz elektriği kendimiz üretmekteyiz.

Küresel ısınma, hava şartlarındaki anormal değişiklikler su kaynaklarımızda sorunlar yaratmakta. İSU yaz döneminde sıkıntı yaşar mı? Aksiyonlarınız nelerdir?

Bilindiği gibi bu kış istediğimiz oranda kar ve yağmur almamamıza rağmen, şuanda Yuvacık Barajı % 90, Namazgah Barajı ise % 76 doluluk oranlarına sahiptir. Bu nedenle yazın su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörmekteyiz. Barajlarımızın yanı sıra Sapanca Gölü ve derin kuyularımız gibi yedek kaynaklarımız mevcut. Bunları da gerektiğinde birer su sigortaları gibi kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Yaptırdığımız bilimsel su temini projeksiyonlarına göre; Kocaeli’nin su ihtiyacı 2020 yılında 168 milyon m3, 2040 yılında ise 191 milyon m3 olarak öngörülmektedir ve Kurumumuz su teminini de aşağıdaki şekilde sağlamayı planlamıştır.

Yuvacık Barajı                                                                       : 120.000.000 m3/yıl

Sapanca Gölü                                                                         :   30.000.000 m3/yıl

Mahalli Kaynaklar                                                                  :   25.000.000  m3/yıl

Kandıra Namazgah Barajı                                                        :   50.000.000   m3/yıl

Kuyular                                                                                 :    20.000.000  m3/yıl

İhsaniye ve Avcıdere Barajları                                                      :   30.000.000  m3/yıl

Ballıkaya Barajı                                                                             :   80.000.000  m3/yıl

TOPLAM                                                                                 : 355.000.000  m3/yıl

Ayrıca biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ ile koordineli bir şekilde çalışıyor ve Bakanlığın bölgesel planlaması doğrultusunda hareket ediyoruz. Kendi sahamızda ekonomik olarak baraj yapılabilecek iki havza vardı. Karamürsel ilçemizdeki, Avcıdere ve İhsaniye baraj projeleri. İhsaniye Barajı’nın inşaatı şu anda DSİ tarafından yürütülmektedir. Su yönetimi, sadece kaynak geliştirmekten ibaret değildir. Su işletmeciliği açısından bakıldığında aldığınız suyu ne yapıyorsunuz, nasıl dağıtıyorsunuz, asıl en önemli konu budur. Biz 2004’te başladığımız zaman su kayıp oranı %68-%72 olan ilçelerimiz vardı. Bugün ise, köyler hariç şehir merkezlerinde su kayıp oranını %24’lere kadar indirdik. Böylelikle üstte belirttiğimiz mevcut kaynaklarımıza bir nevi ekstra bir kaynak daha oluşturmuş olduk.

”Kocaeli’de su musluktan içilir “ sadece bir slogan olarak mı kalacak? Bu çağrının yeterince ilgi gördüğüne inanıyor musunuz?

Tabiki bu sadece bir slogan değil, bir realitedir. Örneğin ben dahil kurum çalışanlarımız çeşme suyu tüketmektedir. Biz temin ettiğimiz suya güveniyoruz. Çünkü onu en teknolojik metotlarla her daim analiz ediyoruz. Kurumumuzca içme sularımızın “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” değerlerine uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla 356 noktadan aylık 1.000 numunede analiz yapılmaktadır. İçme suyu laboratuvarımızca 2017 yılında toplam 11.138 adet numunede 157.381 adet analiz çalışılmıştır. Su kalite parametrelerinin standart değerleri karşılama oranı %99,4 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı başında, 18 milyon TL’ye yapımı tamamlanan ve adeta bir referans merkezi olan Uluslararası İSU Merkez Laboratuvarı’nda içme suyu ve atık su numunelerinin ilgili mevzuata uygun olarak İleri teknolojik deney cihazları kullanılarak analizlerinin yapılması sağlanmıştır. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen Akreditasyon belgesine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Yeterlilik belgesine sahip olan laboratuvarımızda yapılan analizlerde ulusal ve uluslararası standartlar doğruluğunda sonuçlar elde edilmektedir. Atık su matrisinde 59, içme suyu matrisinde 59 adet parametrede akreditasyon belgesine sahip laboratuvarımızda, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te belirtilenler haricinde uluslararası standartlarda belirtilen mikro kirleticiler, endokrin bozucu kimyasal maddeler vb. parametreler de dahil olmak üzere toplamda 245 parametrenin analizi yapılabilmektedir.

Gebze İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Hedeflediğimiz atık suyu geri kazanma limitlerinize ulaşabildiniz mi? Geri kazanılan bu suları nelerde kullanıyorsunuz?

Gebze Atık su arıtma tesisi Genel Müdürlüğümüz en büyük İleri Azot ve Fosfor giderimi yapılan ileri teknolojik biyolojik atık su tesisidir. Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinden gelen evsel nitelikli atık sular, kanalizasyon hatları ve Atık su Terfi merkezleri ile Arıtma tesisine ulaşarak burada ileri arıtmadan geçirilerek tertemiz bir şekilde alıcı ortama (denize) verilmektedir. 106.000 m² lik arazi üzerine kurulu olan tesis, maksimum 144.000 m3 atık su arıtma kapasitesine, günlük 70 ton atık çamur uzaklaştırabilme kapasitesine sahiptir. Mart 2011 tarihinde devreye alınan tesis yaklaşık 66 milyon TL’ye mal olmuştur. Geçen yıl (2017’de) Gebze Atık su Arıtma Tesisinde 26.214.767 m3 atık su arıtılmış ve 22.407 ton atık çamur uzaklaştırılmıştır. Hedeflediğiniz Geri kazanım suyu limitlerine ulaşmıştır. Hatta yeni kurulan Atık su arıtma tesislerine de Geri kazanım suyu üniteleri kurarak bu alanda kendini daha geliştirmektedir. Geri kazanılan bu sular; Sanayide, Tesis İçi Proses Suyu ve Saha İçi Kullanım ile Yeşil Alan Sulamasında (park ve bahçe vs.) kullanılmaktadır. Bugün İSU Genel Müdürlüğünün en önemli projelerinden birisi olan “Geri Kazanım Suyu Projesi” ile yıllık 30,5 milyon m3 kapasiteye ulaşan kurumumuz, sanayi kuruluşlarının proses suyu ihtiyaçlarında geri kazanım suyu ile alternatif bir çözüm kaynağı oluşturmuştur. Yapımı devam eden Dilovası ileri biyolojik atık su arıtma tesisi tamamlandıktan sonra yeşil alan sulaması ve sanayi tesislerinde kullanılmak üzere 7,3 milyon m3/yıl, Sucuali ve Seyrek modüler atıksu arıtma tesislerinden de saha içi kullanım ve yeşil alan sulaması içinde toplam 438 bin m3/yıl  kapasiteli geri kazanım suyu tesisleri hizmete kazandırılmış olacaktır. İSU Genel Müdürlüğü Geri Kazanım Suyu Projesiyle sanayide atık sudan geri kazanılan suyu kullanıma sunarak, sanayicinin içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltma amacı gütmektedir. Su kaynaklarımız, Kocaeli’nin sürdürülebilir kalkınması ve ekolojik çevrenin korunması bağlamında hayati öneme sahiptir ve Geri Kazanım Suyu Projesiyle şimdiden yılda 16 Milyon metreküp içilebilir ham suyumuzu tasarruf etmiş bulunmaktayız. Sanayide kuyu suyu kullanımındaki azalışın sağlamış olduğu katkı ile de geleceğimiz için hayati öneme sahip yeraltı suyu da koruma altına alınmıştır.

35 milyon TL’lik bir yatırım olan “Darıca Eskihisar Sahil Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Tünel İnşaatı çalışmaları ne durumda? Ne zaman devreye alınacak? İSU olarak 2018 yılı öncelikli projelerinizden bahseder misiniz?

İzmit Körfezi’nin evsel ve endüstriyel atık sularla kirletilmesinin önlenmesi ve böylece kendi kendini temizleyebilmesinin sağlanması için dev arıtma tesisleri inşa ettik. Körfez’in çevresini atık su kuşaklama kolektör hatları ile çevreledik ve denize dökülen kanalizasyon atıklarını arıtma tesislerine yönlendirerek arıtılmasını sağladık. Bu sistem dahilinde deniz kotu seviyesinde olması sebebiyle eksik kalan tek nokta olan Eskihisar bölgesinin atık sularını da arıtarak Körfezi kirletmesini önlemek amacıyla Darıca Atık Su Kolektör ve Tünel Projesini hayata geçiriyoruz.  Gebze Eskihisar ile Darıca’nın alt kısımlarındaki yerleşim alanlarının atık sularını Gebze İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine bağlayacak olan atık su kolektör ve tünel projesi sayesinde daha evvel derin deniz deşarjı yapılan atık sular arıtılır hale gelecektir. Bölgenin coğrafi özellikleri dolayısıyla tercih edilen tünel inşaatında görev yapan dev tünel makinası TBM 3 metre çapında kazı yapmakta olup, betonarme çalışmaları neticesinde tünelin çapı 2 metre olacaktır. 2.405 m tünel ve 260 m mikro tünel inşaatı yanında 12.235 m kanalizasyon hattı imalatı da yapılmaktadır. Atık suların Gebze Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletilmesi için 3 adet atık su terfi merkezi inşa edilmektedir. Tünel inşaatı bitirilmiş olup, diğer inşaatlar devam etmektedir. Projenin devamı Nisan ayı sonunda tamamlanmış olacaktır. 2018 yılında Gebze Kovalıdere Gölet inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Dilovası’na inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisini önümüzdeki aylarda devreye alacağız. Bu tesisten aynı zamanda bölgede yer alan sanayi tesislerine geri kazanım suyu vermeyi de planlıyoruz. Gebze atıksu artıma tesisi sahasında bulunan çamur yakma ve enerji üretim santrali de yakın zaman içerisinde işletmeye alınacaktır.

Gebze”de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirmisiniz?  Gebze İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yanına Çamur Yakma ve Enerji Santrali yapılacak mı? Gebze’de devam eden diğer yatırımlar ile altyapı çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz?

Gebze’de Denizli Göleti yükseltilmesi ve Tatlıkuyu Vadisi dere ıslah çalışmalarınızı tamamladık. Denizli göletinin kapasitesi (aktif hacmi) 2,897 milyon m3’tü. Bu da bizim o bölgedeki ihtiyaç olan suya cevap vermiyordu. Bunun üzerine geliştirmiş olduğumuz Gölet Yükseltme projemizle Gölet seviyesini 4,5 m yükselterek Göletin aktif hacmini 5,162 milyon m3’e çıkardık. Bu proje için kurumumuz 3,7 milyon TL yatırım yaparak Göleti 4,5 m ilave yükseltme ile yılda 5 milyon m3 daha fazla su kazancı sağlamış oldu. Böylece bu bölgedeki su ihtiyacını da çözümlemiş olduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin önemli projelerden birisi olan Tatlıkuyu Vadisi projesi ile Vadinin ağaçlandırılarak insanların rahat bir ortamda dinlenebildiği, çocukların eğlenebildiği oyun parkları, spor alanları ve yürüyüş yollarının olduğu güzel bir doğal yaşam alanına Gebze halkı kavuşmuştur. Projede yer alan Tatlıkuyu Vadisi deresinin ıslahı için 130 m dere ıslahı çalışmaları Haziran ayında başlamış ve Ağustos 2017’de 2,5 ay gibi bir sürede tamamlanmıştır. 552 bin TL’ye mal olan dere Vadi  için hem görsel anlamda hem de hijyen anlamında sağlıklı bir ortam sağlamıştır. Gebze Atıksu arıtma tesisimizin yanına Çamur Yakma ve Enerji Üretim santrali yapıldı. Gebze’de Çamur Yakma ve Enerji Santralinin devreye alınması ile ilgili teknik ekibimiz tarafından son çalışmalar yapılmaktadır. Buradaki çamur yakma tesisinin en önemli özelliği yenilenebilir enerji olması ve çevre dostu bir tesis olmasıdır. Günlük çamur bertaraf kapasitesi 95 ton/gün ve toplam elektrik üretim kapasitesi 1 MW olan Çamur yakma tesisinin maliyeti yaklaşık 18,2 milyon TL’dir. Bu tesisten kurumuz yıllık 3,5 milyon TL gelir elde etmeyi planlamaktadır.  Gebze ilçemizdeki çamur yakma tesisinin bir benzeri de Kullar atıksu arıtma tesisinde yapıldı. Gebze ilçemizde 2004 ten bugüne kadar yaptığımız altyapı çalışmalarımız; yaklaşık 530 km içmesuyu, 521 km kanalizasyon ve 73 km yağmursuyu ve ilave olarak 13 km dere ıslahı çalışması yaptık. Yaklaşık 260 Milyon TL’lik yatırım Gebze İlçemize yapılmıştır.


Etiketler; #İSU

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Misafir - 3 yıl önce
Tebrik ederim Herşey çok güzel. Genel müdür Ali sağlık beyefendi çalışıyor. Takdir e şayen bir durum ancak kurumun bu durumuna gelmesinde ozveriyle sahada çalışan personeli de unutmamak lazım ancak geçtiğimiz aylarda taşerona kadro verileceğine dair hükümetin yaptığı açıklamaların ardından bu başarıya imza atan personel mukafatlandirilmak yerine ihale şartnameleri bahane edilerek ret alıp taseron firmalarda çalıştırılmaya devam ediliyor. Halbuki sayin cumhurbaşkanımız in da demesi ile " ayrımsız taşeronda çalışan tüm personellerimize kadro verilecek" sözünü pek anlayamamis kurum yöneticileri var. İnşAllah bu üzücü durumun düzeltilmesinde de genel müdür Ali sağlık beyefendi den çalışmalar yaparak taşeron problemini cozup , çalışan personele moral vererek hedefleri daha da yukarıya çıkarabilirler. Başarılarınızın devamını dilerim.