Yine Mermerciler! Yine Kaos!

Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı önceki gün gerçekleşti. Başkan Zinnur Büyükgöz’ün rahatsızlığı dolayısıyla katılamadığı meclis toplantısına Başkan Yardımcısı Sedat Çelik başkanlık yaptı. Meclise gelen Mermerciler Fuar alanı ile ilgili 7.maddenin görüşülmesi sırasında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan hükümlerine yönelik değişiklik ile ilgili İmar Komisyonu Raporu’na yoğun tepki gösteren CHP ve İyi Parti Meclis üyeleri maddenin bu haliyle geçmemesini istediler.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 14:46

Muhalefet meclis üyeleri, imar parsellerinin nasıl oluşacağına dair önemli bir bağlayıcılık öngördüğü, plan notuna göre yapılacak parselasyon planında mülkiyet kime ait olursa olsun farklı mülkiyetler için müstakil parsel oluşturulamayacak şekilde tüm bir imar adasının tek bir parsel olma zorunluluğu önerildiği belirtilerek maddenin geçmemesini istediler.

GEBZE’NİN BAŞKANI OLARAK GEBZEYİ SATTINIZ  

Meclis Başkanvekili Sedat Çelik’in mecliste polemik yaşanmasına sebep olan 7.maddeyi oylatmaya geçmesi üzerine tepki gösteren CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin yoğun tepkisi ve itirazları yaşandı. Her iki parti meclis üyeleri  meclis salonunu terk ederken, İyi Parti’li Kayhan Özler, Birol Elüstü ve CHP’li Cavit Kapoğlu tepkilerini sözleriyle yansıttılar. Tepki gösteren İyi Partili Kayhan Özler, ‘Yazıklar olsun, üçüncü şahısların mülkiyet hakkına el koyuyorsunuz. Gebze halkı size teşekkür ediyor. Gebze’nin ormanlarını, ciğerini sattınız teşekkürler. Avam projeyi onaylatamazsınız. Gebze’nin Belediye Başkanı olarak Gebze’yi sattınız” Şeklinde sözler sarf etti.

CHP’Lİ GÖKHAN YAMEN 7.MADDEYE ŞERH KOYDU

CHP Meclis Üyesi Gökhan Yamen’in 7. gündem maddesi olan ‘Gebze 1/1000 ölçekli uygulama imar plan hükümlerine yönelik değişiklik ile ilgili İmar Komisyonu Raporu’ maddesi için mecliste şerh koyduğunu açıkladı. Yamen, meclis tutanaklarına geçirdiği şerh metninde şu ifadeler yer aldı;

“Plan notları 4, 15, 5 ile düzenlenen öneri plan notu ile fuar alanı ile ilgili olarak yapılacak 3194 sayılı kanunun 1. Maddesi uygulaması ile imar parsellerinin nasıl oluşacağına dair önemli bir bağlayıcılık plan kararı ile oluşturulmaya çalışılmıştır. Önerilen plan notuna göre yapılacak parselasyon planında mülkiyet kime ait olursa olsun farklı mülkiyetler için müstakil parsel oluşturulamayacak şekilde tüm bir imar adasının tek bir parsel olma zorunluluğu önerilmiştir. Plan notu ile vatandaşların iflas yapılmayacak şekilde tek bir parselde kalmaları zorunlu hale getirilmekte ve diğer parsel sahiplerinin arsa payları düşünüldüğünde büyük hissedarlara izale-i şüyu davası neticesinde mülkiyet edinebilmesinin önü açılmaktadır. Belediyenin burada yapması gereken hissedarların anlaşmalarını beklemek ve hissedarlar tercih ederse mülkiyetlerin daha uygun hale gelmesini beklemek ve neticeye göre uygulama yapmasıdır. Vatandaşların mülkiyet hakları plan notu aracılığı ile ipotek altına alınmaktadır”

 ARAZİNİN  YÜZDE 20’SİNİ SATIN ALDIKTAN SONRA MECLİSE GETİRDİLER

Plan notunun başından beri zayıf temeller üzerine oturtulan yer seçimi içeriği, büyüklüğü ve orman tahsisleri konusunda planlama ilkelerine aykırı olarak çözümlenememiş, mülkiyet yapısına plan notları ve belediye meclis kararı ile çözülmesi üzerine düzenlenmek istendiğini belirten Yamen, “Kamu yatırımı veya projesi olmayan fuar alanı bir kooperatif tarafından Pelitli ve Mollafenari Mahallesi’nde önerilen alanın yaklaşık yüzde 20’si satın alındıktan sonra meclise sunulan özel plan değişikliği dosyası ile planları işlenmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2016 tarihi 156 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5.000 ölçekli çevre düzeni değişikliği 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tarafından hazırlanıp sunulmuş ancak bölgedeki arazi sahiplerinin tamamının noter muvafakatı plan teslim dosyasında bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu alanda yapılan düzenlemelerde parsel sahiplerinin rızasının alınmadığı açıktır. Fuar alanında planda koşullar yani bu önerilen plan notu olmadan çerçevesinde 18. Madde uygulaması yapıldığı takdirde sınır içerisindeki her parsel sahibine müstakil parsel verilmesi zorunlu olacaktır” dedi.

PLAN NOTU İLE ALAN İÇERİSİNDEKİ PARSELLER MÜSTAKİL OLAMAYACAK

Fuar alanının özel bir girişim olduğu için üçüncü şahısların arsalarının kamulaştırma yetkisi bulunmadığını,  ancak anlaşma yolu ile satın alma yapılabildiklerini belirten CHP’li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Yamen, “ Fuar alanı içerisinde olup henüz kooperatif tarafından satın alınmamış veya alınamamış, fiyatta anlaşılamamış parseller veya arsaları satmak istemeyenler olabilecektir.  Parselleri veya kamuya ait belediye, hazine, TOKİ parselleri bu plan notu onaylandığı takdirde yapılacak imar uygulaması ile kooperatife ait diğer parsellerle hisseli hale getirilecektir. Bu plan notu nedeniyle fuar alanında hiçbir parsel müstakil olmayacak, her biri kooperatif mülkiyeti ile hisseli hale gelecektir. Bu plan notu onaylandığı takdirde sadece planlama ilkeleri değil üçüncü şahısların mülkiyet hakkı da sorunlu hale gelecektir.’’

NE DEDİLER?

 Yusuf Burkut ( Gebze Belediyesi Teknik  Başkan Yardımcısı) :  Gökhan Bey’in şerhinde aslında konunun muhteviyatı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş hatta çözümü de kendisi ikrar etmiş aslında. Bu tür fonksiyonlar, büyük ölçekli fonksiyonlarda ve insanlar bunu genelde tek başına gerçekleştiremezler bir havalimanı gibi, bir fuar alanı gibi büyük çaplı fonksiyon kullanımları birlikte hareket ettirmeyi gerektiren fonksiyonlardır ve içinde mülkiyet yoksa itibariyle hissedarlık olması halinde bir karar alınması zorlaşır. Burada insanlar ne yaparlar;  ya tek çatı altında toplanmak üzere birileri bu arazileri satın alır tek kişi üzerinden hareket ederler,  ya da bir konsorsiyum oluşur ki bu kimi zaman bir şirkettir, kimi zaman bir kooperatiftir, bu kooperatif üzerinden hareket edilerek çok rahat problem çözülebilir. Bu yönüyle imar uygulamasının fonksiyon bazında yapılması, fonksiyonun özelliğinden kaynaklanan bir durum. Mülkiyete ilişkin çözüm ise dediğim şekliyle kooperatiflerle hareket edilerek çözülebilecek mahiyettedir. Bölgenin planları daha önceden yapıldı. Planlar 2018 yılında yapıldı. Dünyada hiçbir fuar alanı yoktur ki sadece tek bir ürüne dayalı sergileme yapsın, 365 gün mermer fuarı yapılamaz, hiçbir fuar alanı böyle bir özelliğe sahip değildir. Fuar alanı, mermerciler adı altında olabilir ama belli dönemlerde farklı ürünler sergilenebilir. Buradaki fuar alanı ayrı bir fonksiyon, o mesire alanının içinde de gezinti alanlarının yer aldığı fonksiyonlar var. Bizim yaptığımız düzenleme imar düzenlemesine ilişkin düzenleme. Orman alanları hiçbir şekilde imar uygulamasına tabii tutulamaz zaten. İmar uygulaması yapılacak olan kısım fuar alanı ama diğer tarafta orman alanında ve mesire alanında yapılacak şeyler, tamamen kamusal fonksiyonlar ve burası özel mülkiyete konu edilemeyecek şeyler. Bunların birbirinden ayrılması gerekiyor.

Cavit Kapoğlu (CHP Meclis Üyesi) :

Bu konu 7-8 sene öncesinin bir konusu. Bütün arkadaşlarım bunun tüm detayını bilirse eğer, anlarsa eğer Bu konunun bu meclisten geçmemesi gerekir. İşin özeti şuydu, 750 dönüm arazi bizimdir 600 dönüm de ormanın arazisini alacağız ve biz burada mermerciler fuar alanı diye bir yapıya gideceğiz dediler. Aslında o 750 dönüm kendilerine ait değildi, zaten bugün onun sancısını çekiyorlar. Arazinin sadece yüzde 10’u , 15’i kendilerine ait, diğer alanı da kendilerine ait gibi gösterip, İşte bu maddeyi dayatmak istiyorlar. Bu uygulama üçüncü şahısların da yerlerine el koymak şartıyla aslında bir gasptır. Bu normal bir yöntem değildir; Yani siz üçüncü şahıstan, babanızdan, dedenizden size bir arazi kalmış. Beş dönüm on dönüm bir araziniz var o alanın içerisinde, siz ona satmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun adı mülkiyet gaspıdır. Bu meclis buna onay vermemeli. Ayrıca biz bunları daha önceden mahkemeye verdiğimizde dedik ki, 600 dönüm orman arazisini kullanamazsınız. Dediler ki oraya sosyal donatı alanı yapacağız. Sosyal donatı alanı yapmanız, orman arazisini kullanmanız için iki tane şartı yerine getirmeniz gerekiyor; bir tanesi zaruret olması lazım bir diğeri de kamu yararı olması lazım. İkisinin de beraber olması gerekiyor. Bunların söylediği neydi, kamu yararı var işte biz orayı okul alanı yapacağız, sosyal donatı alanları kuracağız. Siz ormanın arazisini alıp da sosyal donatı koyamazsınız. Anayasaya aykırı bir kere bu. Anayasada bu olmaz hükmündedir. Orman niteliğini kaybetmek ne demek, bugünlerde ormanlardan dolayı ciğerlerimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Orman niteliğini kaybetmesi ne demek dikersiniz ağacı orman olur. Bir de size mi kalmış yani, ormanı alacaksınız onu kullanacaksınız. Bunun adı resmen rant projesidir. Bunu arkadaşlarımızın bilmesi gerekiyor ve bunu tüm açıklığı ile ortaya koymamız gerekiyor. Bunu önümüzdeki aya erteleyelim, başkanımız da gelsin. Onunla birlikte görüşme taraftarıyız Bu yasayı tekrar geriye gönderelim, yoksa gerçekten 600 dönümlük orman arazisini gasp edecekler. Yetmez, aynı zamanda 700 dönümlük dedikleri yerde %20 parselin kendilerinde olduğunu biliyoruz. Normal vatandaşların, oradaki köylülerin arazilerini gasp edecekler. Bir de buradaki fuar alanının fuar alanı olup olmama niteliği de tartışılır. Bunu şehirde mi plancısı arkadaşlarım da tartışabilir, o kadar fonksiyonlara ait değil. Gebze‘nin böyle bir yerinde fuar alanının olmasının hele ki bu şartlar olması resmen orman arazisinin gaspıdır hem üçüncü şahısların mallarının gasp edilmesidir. Ne yapacak bunlar; diyecekler ki siz bu araziyi ya al ya sat kardeşim. 50 dönümlük parselin bitişiğindeki arazi nasıl alsın onu. Alamayacağı için mecbur kalıp kalacak. Bu bir parselin bitişiğindeki araziyi nasıl alsın, alamayacağı için mecbur kalacak, satacak. Bu projenin önümüzdeki döneme ertelenmesi ve bunun açıklığı ile anlatılmasını istiyoruz. Evet insanların mallarına gasp edilmeyecek, evet orman arazisine müdahale edilmeyecek, diğer detaylar konuşulur ama iki tane maddeyi tartışmamamız lazım. 3. Şahısların mallarına el koymayı ve ormanın arazisinden bir karışı almayı bile tartışmamamız lazım. Çünkü bu çok büyük bir ranta dönüşüyor”

 Sedat Çelik (Meclis Başkan Vekili)  

Benim gördüğüm projelendirme kısmında orman arazisi yok. Orada 100 dönüm kadar bir arazi var. Burada evet vatandaşın tapulu arazileri var doğru, ama orman alanı projelendirilmiş değil. Projenin içinde orman alanı yok. Biraz önce Yusuf Bey’de ifade etti, bunların çözümleri var. Burada fuar alanı ve komple bir proje var. Projenin içinde küçük parseller oluşturma imkanı yok, oluşturduğunuz zaman zaten fuar alanı olmaktan çıkar, başka bir şeye dönüşür. Yani bu bütün bir proje. Bütün olarak yapılması gereken bir proje. Dolayısı ile parçalara bölmek, parça parça parsellere bölmek bu projeyi fuar alanı olmaktan başka bir şeye dönüştürür. Sadece fuar alanı meselesi değil, 20 tane madde var plan notları ile alakalı. Düzeltmeler var, sadece fuar alanına takılmamak gerekir. Şuanda Bilişim Vadisi ile ilgili de bir takım problemler var, orası da bütün bir proje. Böyle projelerde, vatandaşın arsası bu proje hayata geçtiğinde değer kazanıyor. Vatandaşın arsasının değeri de artırılıyor. İlla da satmak zorunda değil, projeye ortak da olabilir.

Halil İbrahim Başçiftçi (CHP Meclis Üyesi) : 

Orman yok diyorsunuz, orman var. 500 dönüm orman var orada. 1250 metrekarenin, 500 bin metrekaresi orman. 100 metrekare, 200 metrekare değil yani 500 bin metrekaresi sizde biliyorsunuz. 01.06.2017 tarihinde meclis kararında burada ne yapılacağı onaylanmış. Çok güzel bir şey söylediniz, 20 tane hüküm maddesi var, bir tane oraya bu maddeyi sıkıştırmışız. Böyle bir torba yasa olabilir mi? O maddeyi tek başına getirin, yada erteleyin bu maddeyi. Yusuf Bey diyor ama, o zaman kamu yararı kararı alınsın, kooperatif yapmasın. Biz kamu yararı kararı alalım, fuarımız Ticaret Odamız birleşsin onlarla beraber yapalım. Gebze’ye fuar lazımsa, Küçük Sanayi yapıyoruz, OSB yapıyoruz, fuar alanı içinde kamu yararı kararı alalım. Çok güzel yapılabilir. Burada bir acelecilik var, bir de avam proje. Maddeyi okursanız, fıttırırsınız böyle bir şey yok. Avam proje gelecek, meclisten geçecek biz onay vereceğiz, avam projede ne olduğu belli değil. Bundan Gebzelinin, o yörenin halkının haberi var mı başkan? Bu fuar olayı gasptan başka bir şey değildir. Biz o maddelere değil hepsine birden hayır diyoruz.

 Kayhan Özler (İyi Parti Meclis Üyesi) :

Burada Ticaret Odasına kayıtlı sanayicilerimiz var. Orada çalışan binlerce insan var. Oradaki sanayi kuruluşları sonuçta imar barışından faydalanarak tapularını almışlar. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Oradaki firmaları nereye taşımayı düşünüyorsunuz? Bu maddeyi onayladığınız takdirde, oradaki işletmeleri hangi bölgeye taşıyacaksınız, nasıl olacak? Uygulama İmar Planı Başkan Yardımcısı olarak o bölgeye bakmadınız mı? Orada kaç tane firma var, kaç tane işletme var gidip yerinde inceleme yapmadınız mı? Gebze halkına buradan sesleniyorum, bunu onaylamadan önce hep birlikte o bölgeye gidelim, orayı görelim ona göre karar verelim. Masa başından karar vermeyelim. Bu konu Ticaret Odasına da geldi. Mustafa Mermerci ile arkadaşlara biraz bilgi vereyim. Bu arkadaşın Ticaret Odası’na gelmesinin nedeni, fuar alanı yapılan bölgelerde kanun gereği ticaret odası, sanayi odaları bu oluşumun içerisinde olması gerekiyor. Bu planlamanın başında şimdiki Belediye Başkanımız Zinnur Bey vardı. Zinnur Bey ile biz toplantıya katıldık, bu toplantıda biz GTO olarak bu projenin bütün bilgilerini aldık hatta yerinde incelemeye gittik. Bu projenin bir rant projesi olduğu kararı çıktı Gebze Ticaret Odası’ndan. Rant projesi olmasının nedeni, orada otel, benzin istasyonu gibi ticari faaliyetlerin bulunduğunu tespit ettik ve bu projede kesinlikle olmayacağımız söyledik. Daha sonra bu arkadaşlar, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası’nı yanına aldıklarını söyleyerek sosyal medyadan paylaşımlar yaptılar. Bizde Kocaeli Ticaret Odası Başkanı ve Kocaeli Sanayi Odası başkanı ile görüştük, onlar da mahkemeye verdiler. Biz bu projeye kesinlikle paydaş olmadık diye. Bu projenin başındaki vatandaş projenin adını  değiştirdi.  Bütün Gebze halkına ve seçilmiş meclis üyelerine sesleniyorum, arkadaşlar partiyi bırakalım, Gebze için bir karar alalım. Bizi bu koltuklara Gebze’nin vatandaşı oturttu, parti kimliklerimizi bırakalım. Burada çok büyük bir oyunun içerisindeyiz. Gelin hep birlikte gidelim, görelim. Sizlere soruyorum, Gebze’nin mermerciler adı altında fuar alanına ihtiyacı var mı? Biz Afyon’da mı yaşıyoruz? Mermerciler Sanayi Sitesi’nin Gebze’ye ne gibi katkısı olacak? Buradaki projeyi masaya yatıralım. Zinnur Başkan bu projenin zaten içinde, Zinnur Başkan da bize toplantıda bu projeyi anlattı. Projenin başındaki adamlardan biri Zinnur Başkan, gelsin bize bunu anlatsın. Bir dahaki toplantıya ertelenmesi gerektiğini söylüyorum. Bunu aceleye getirmeyelim. Gebze’nin bir tek sorunu bunu onaylamak mı kaldı. Arkadaşlar oradaki sanayicileri bile bilmiyor.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gebzeli - 2 ay önce
Kayhan beyi tebrik ediyorum ????Birol beyinde sıcaktan uykusu gelmiş sanırım:)