My Image

tanem uçar Haberleri

Yarını Kodlayanlar Projesi Afet İçin Teknolojik Çözümler Hackathonu
Yarını Kodlayanlar Projesi Afet İçin Teknolojik Çözümler Hackathonu
Kasım 27, 2023

Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında yürütülen Yarını Kodlayanlar Projesi kapsamında Afet İçin Teknolojik Çözümler Hackathon’u düzenledi. Günümüzde teknoloji, afetler gibi acil durumlarla mücadelede bir kahraman gibi öne çıkıyor. İleri teknoloji ve yapay zeka gibi güçlü araçlar, afetlerin etkilerini azaltmada ve toplumları korumada devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Öğrencilerin, afetlere karşı bu teknolojik kahramanlarla çözümler […]

Devamını Oku
TÜBİTAK – BUSINESS FINLAND Ortak Proje Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK – BUSINESS FINLAND Ortak Proje Çağrısı Açıldı
Kasım 20, 2023

TÜBİTAK ile BUSINESS FINLAND arasında 22 Ağustos 2023 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Türkiye ve Finlandiya’dan sanayi kuruluşları tarafından birlikte yürütülecek olan Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenecektir. Ülkemiz üniversitelerinin, kamu kuruluşlarının ve araştırma merkezlerinin/enstitülerinin, sanayi kuruluşları ile ortak olarak projelerde yer alması mümkündür. Çağrı otomotiv ve tekstil endüstrilerinde üretimin sürdürülebilirliği konusundaki başvurulara açıktır. Başvuru […]

Devamını Oku
TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarına Yönelik ”Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı Son Başvuru Tarihi 25 Aralık
TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarına Yönelik ”Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı Son Başvuru Tarihi 25 Aralık
Kasım 13, 2023

İklim değişikliğinden doğal afetlere karşı dirençliliğe, birey ve toplum düzeyinde yaşanan güçlüklerin çözümünden politika yapımına girdi sağlanmasına kadar birey ve toplum yaşamını etkileyen her boyutta çoklu bakış açılarının sunulması gerekli olmuş ve bu anlamda sosyal ve beşeri bilimlerin rolü daha da önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve […]

Devamını Oku
Sivil Katılım Hibe Programı Başvuruları Başladı
Sivil Katılım Hibe Programı Başvuruları Başladı
Kasım 6, 2023

Sivil Katılım Projesinin ikinci bileşeni olan Sivil Katılım Hibe Programı; sivil toplum kuruluşlarına (STK), yerel yönetimlere ve diğer yerel aktörlere hibe desteği yoluyla kapasite geliştirme programı olarak uygulanacaktır. Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında sağlanan destek, STK’lar ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek ve böylece sivil toplumun politika ve karar alma süreçlerine öncelikle […]

Devamını Oku
Küme 6-2024 Yılı Çağrıları 17 Ekim’de Açıldı
Küme 6-2024 Yılı Çağrıları 17 Ekim’de Açıldı
Ekim 30, 2023

Alan kapsamında biyoçeşitlilik, çevre-dostu gıda üretim sistemleri ve gıda zinciri, döngüsel ve biyo-ekonomi, temiz çevre ve atıkların önlenmesi, kırsal, kentsel ve kıyı toplulukların güçlendirilmesi, çevresel gözlem teknolojileri ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı konularında projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. Alan kapsamında 7 temel hedef doğrultusunda çağrılar açılacak ve bu hedefler altındaki konularda projeler desteklenecektir. Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri, […]

Devamını Oku
BiodivERsA+ 2023 Yılı BiodivNBS Çağrısı Açıldı
BiodivERsA+ 2023 Yılı BiodivNBS Çağrısı Açıldı
Ekim 23, 2023

Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılan 2023 yılı “Biyoçeşitlilik, İnsan Refahı ve Dönüştürücü Değişim İçin Doğa Temelli Çözümler (BiodivNBS)” başlıklı çağrısının ana amacı, biyoçeşitliliğin korunumu için doğa temelli çözümlerin aranmasıdır. Doğa temelli çözümler ile sosyal, ekonomik ve çevresel faaliyetlerin etkili ve uyumlu bir şekilde ele alınması ve bu süreçte hem insanlığın refahı ve ekosistem hizmetleri hem […]

Devamını Oku
Şehrini Tasarla Programı Katılımcı Çağrısı
Şehrini Tasarla Programı Katılımcı Çağrısı
Ekim 16, 2023

Gençlik Köprüsü, gençleri yerel karar alma süreçlerine aktif olarak dâhil edecek ortak kuruluşlar arıyor. Siyasi ve sosyal olarak angaje olmuş gençler kendi şehirlerinde birbirlerini ziyaret ediyorlar. Orada gençlik katılımının yerelde nasıl yaşandığına dair fikir ediniyorlar. Örneğin, kurulların (şehir veya belediye meclisi gibi) ve gençlik meclislerin toplantılarına katılıyor ve belediyelerin ve derneklerin temsilcileriyle bir araya geliyorlar. […]

Devamını Oku
Ufuk Avrupa Programı DUT 2023 Çağrısı Açıldı
Ufuk Avrupa Programı DUT 2023 Çağrısı Açıldı
Ekim 9, 2023

Ufuk Avrupa Programı kapsamında projelendirilen Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future Partnership (DUT) 2023 Çağrısı ile şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları ele alan uluslararası araştırma ve/veya yenilik projeleri desteklenecektir. Stratejik kentsel araştırmadan, uygulamalı kentsel araştırmaya ve kentsel yeniliklerin uygulamasına […]

Devamını Oku
Denizli, Aydın ve Muğla İli- Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler KOSGEB Teklif Çağrısı
Denizli, Aydın ve Muğla İli- Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler KOSGEB Teklif Çağrısı
Ekim 2, 2023

          11. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmiştir. Söz konusu amaca ulaşılabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentorlük desteği sunmalarını özendirecek mekanizmalar geliştirileceği vurgulanmaktadır. Bu […]

Devamını Oku
1 / 7