FATİH SULTAN MEHMED HAN SON SEFERİ VE VEFATI

Kıymetli okuyucularım bugün günlerden 3 Mayıs bundan tam 543 sene evvel batıların “Büyük Kartal”, Şarkın ise “Fatih” diye andığı, Hadis-i Şerif – Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmaktadır.
“Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş”
“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”
İşte döneminde batıda Fatih SultanMehmed Han bu sene nereyi feth edecek tartıştıracak ve merak uyandıran, düşmanların düşlerimdeki korku olmuştu adeta ama 3 Mayıs 1481’de Gebze’de hemen burada Hünkar Çayırında vefat etmiştir. Fatih Sultan Mehmed Han’ın vefatıyla birlikte batılar kiliselerde günlerce çan çalarak, ziyaretler vererek “Büyük Kartal öldü, Büyük Kartal öldü” diyerek kutlamalar yaptılar. Bugün Gebze Belediyesi de müze yapacak diye 5 yıldır bekliyoruz inşallah diyerek.
Dulkadıroğullarındaki beylik iktidarı meselesinden dolayı aile arasındaki rekabet ve husumet büyümüş, Memlûk sultanlarının nüfuzu altında bulunup sultanın menşuriyle intihap edilen Dulkadır Emîrine karşı, aynı aileden rakip olan diğer bir emir, ailece karabetleri olan Osmanlı devletine başvurarak onların yardımlariyle Dulkadır Beyliğini elde ediyordu.
Dulkadır ailesi arasındaki bu geçimsizliğe müdahaleden daha evvel Osmanlı devleti hacıların su sıkıntısı sebebiyle Hicaz Su, yollarına havuzlar inşası teklifinin Memlûk Sultanı tarafından kabul edilmemesi yüzünden Memlûk Sultanlığı ile Osmanlı devletinin arası açılmıştı. Asıl ara açılmasının nedeni, Osmanlı Devletinin Dulkadır Emirliği ihtilâfına müdahale etmesi idi.
Tarihlerde görüldüğü üzere bu ihtilâf sebebiyle Fatih Sultan Mehmed 25 Nisan 1481’de Memlûklerle harp etmek üzere güney tarafına hareket etti, Üsküdar’a geçtiği zaman rahatsız bulunuyordu, buna rağmen hareketinden yüz döndürmedi. 
Fatih, hemen hemen bütün Osmanlı padişahlarında görülen nıkris (gut) hastalığından mustaripti. Bu durum padişahların hareketlerinin kısıtladığı gibi devamlı ağrılar içinde kalmasına da sebep oluyordu.
sonra araba ile hareket etti ve Osmanlı ordusu, Gebze civarındaki Hünkâr Çayırı’nda konaklandı. Sultan burada 1 Mayıs’ta şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı. Eski hastalıklarının yani nikris ile romatizmanın yanı sıra yeni hastalıklar da baş göstermişti Perşenbe günü 3 Mayıs 1481 Gebze’ye yakınTekfur çayırı, şimdiki adıyla Hünkâr Çayırı (Fatih Otağı) vefat ordugâhında ikindi ile akşam arası henüz kırk dokuz yaşındayken vefat etmiştir. Ölüm sebebi ile ilgili bugün bile tam bir kanıya varılamamıştır. Gut (Nigris) hastalığı vefat sebebi olarak kabul edilen, kabul gören husus olarak kaynaklarda geçmektedir.
Hünkar Çayırı;
Tarihi Hünkar çayırı Fatih Sultan Mehmed Han’ın 3 Mayıs 1481’de bazı kaynaklara göre İtalya seferi, bazı kaynaklara göre ise Memlükler üzerine bir sefer üzereyken Nigris (Gut) hastalığı nedeniyle rahatsızlanıp ardından da vefat ettiği yerdir. Buranın daha önce ki adı ise Tekfur Çayırı Fatih’in vefatından sonra ismi Hünkar Çayırı, Hünkar Otağı olarak anıldı.
Hünkar Çeşmesi;
Hünkar Çeşme IV. Mehmet Dönemi’nde 1659 tarihinde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış ve bazı onarımlarla günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Hünkar Çayırı denilen yerde bulunan Hünkar Çeşmesi, IV.Mehmet zamanında, Sadrazam İbrahim Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet anısına 1659 tarihinde yaptırılmıştır. Çeşmenin önüne Fatih Sultan Mehmet’in bir anıtı dikilmiştir. Halk arasında Fatih Sebili diye de adlandırılan çeşme, Fatih Sultan Mehmet’in otağını kurduğu yerdir. Namazgah Çeşme’si olması çok önemlidir Gebze’miz ve tarihimiz açısından.