Sayfa Seç

Kocaeli Valiliği, alınan yeni kararları açıkladı!

Kocaeli Valiliği, alınan yeni kararları açıkladı!
reklâm

Yazar hakkında

İŞTE KOCAELİ’DE ALINAN YENİ KARARLAR

Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla, 02.03.2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere;

1. İlimiz genelinde geçerli olmak üzere hafta içi günlerde 21.00- 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

Cumartesi günleri 05.00- 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağına,

2. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgesi ve 2020/131 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız gereği belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00 -14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00 -18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğine,

4. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımızın toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesine,

5. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağına,

6. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatier tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabileceğine,

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

7. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesine,

Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara, e Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,

8. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerinin Sağlık Bakanlığı Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek 07.00-19.00 saatleri arasında çalışmasına, saat 19:00-21.00 saatleri arasında sadece paket sersi veya gel-al şeklinde çalışmasına, 21.00- 24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde çalışmasına,

Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme içme yeri için Ek2’de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme – içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekânda kesinlikle fazladan masa koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyeceğine,

9. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıarının tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 8. sınıarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim verilmesine,

birleştirilmiş sınıı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut yüz yüze eğitimin devam etmesine, yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine,

08 Mart 2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere; liselerdeki sınavların salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilmesine,

10. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup 02.03.2021 Salı gününden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin sabah 08.30/13.00 öğle 13.30/17.00 olarak uygulanmasına,

11. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam etmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Videolar

Yükleniyor...

Son Yorumlar