Sayfa Seç

TUİK, 2020 yılı ‘Yenilik Araştırması’nı açıkladı

TUİK, 2020 yılı  ‘Yenilik Araştırması’nı açıkladı
reklâm

Yazar hakkında

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre,  yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı %38,5 oldu. Araştırma sonuçlarına göre çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin %38,5’i, 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Bir önceki referans dönemde (2016-2018) bu oran %36,0 olarak hesaplandı. Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin %35,9’u, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %46,7’si, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %67,3’ü piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sunmaya veya iş süreci uygulamaya yönelik çalışmalarda bulundu. Sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı %42,5 iken; hizmet sektöründe bu oran %33,5 oldu.

GİRİŞİMLERİN %59,9’U BULUNDUĞU PAZARA YENİ GİRDİ

TUİK  tarafından açıklanan verilere göre, Girişimlerin %19,7’si ürün yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarının açıklandığı 2016-2018 yıllarını kapsayan üç yıllık referans dönemde ürün yeniliği yapan girişimlerin oranı %20,9’du. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı %79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı ise %69,2 olarak hesaplandı. Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin %83,4’ünün girişim için yeni olduğu, %59,9’unun ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.

YENİLİK YAPAN HER ÜÇ GİRİŞİMDEN BİRİ FİNANSAL DESTEK ALDI

TUİK tarafından açıklanan verilere göre, Girişimlerin %30,2’si temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarında bu oran %29,0’dı. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, %77,8 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi %74,5 ile muhasebe veya diğer idari işlemler ve %68,8 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %31,9’u finansal destek aldı. Bu girişimlerin %92,9’una merkezi kamu kurum/kuruluşları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, vb.), %12,9’una yerel veya bölgesel kamu kuruluşları (belediye, valilik, vb.) tarafından finansal destek verildi. Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programından destek alanların oranı %5,7, diğer AB kurumlarının finansal desteklerinden yararlananların oranı ise %6,8 olarak hesaplandı.

STRATEJİLERDE MEVCUT MÜŞTERİ GRUPLARI VE YÜKSEK KALİTE ÖNE ÇIKTI

TUİK’in açıkladığı rakamlara göre, Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin en çok odaklandığı stratejiler arasında ilk iki sırayı %76,1 ile mevcut müşteri gruplarını memnun etme ve yüksek kalite aldı. Bunları %67,7 ile müşteriye özel çözümlere odaklanma ve %67,1 ile yeni müşteri gruplarına ulaşmaya odaklanma Yenilik faaliyetinde bulunan her dört girişimden biri patent başvurusunda bulundu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yenilik faaliyetleri ile elde edilen rekabetçi avantajı etkin koruma yöntemlerinin de sorgulandığı araştırmada, yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %47,4’ünün ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu %25,3 ile patent başvurusu, %18,6 ile ticari sır kullanımı, %12,7 ile faydalı model başvurusu, %12,5 ile endüstriyel tasarım tescili ve %10,0 ile telif hakkı başvurusu izledi.

YENİLİK FAALİYETLERİNE  EN BÜYÜK ENGEL YÜKSEK MALİYET

Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin %54,8’i yüksek maliyetlerin yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bu faktörü %33,9 ile güçlü Pazar rekabeti ve %28,5 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği takip etti.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Son Videolar

Yükleniyor...

error: Content is protected !!